Wijkgenoten,
 
diverse buurtgenoten en de wijkvereniging zijn de afgelopen periode druk bezig geweest om aandacht te vragen voor de toenemende verkamering in onze wijk en in andere delen van onze stad. Dit om de standpunten van de politieke partijen voor de verkiezingen duidelijk te krijgen.
Wijkschouw verkamering
Begin februari is de wijkvereniging met een vertegenwoordiger van bouw- en woningtoezicht en de wijkregisseur de wijk in gegaan om samen het aantal duidelijk verkamerde woningen te bekijken. De gemeente heeft zelf namelijk ook geen overzicht van verkamerde woningen.
We hebben besproken in hoeverre deze woningen bij de gemeente als verkamerd bekend staan, danwel een ontrekkingsvergunning hebben.
Een ontrekkingsvergunning is niet altijd nodig geweest om een woning te verkameren en er zijn veel panden die al langer verkamerd zijn en waarvoor het dus nooit nodig is geweest om een ontrekkingsvergunning aan te vragen.
Door de crisis en gedaalde woningprijzen zijn de afgelopen jaren echter steeds meer woningen verkamerd omdat het voor ‘huisjesmelkers’ interessanter werd deze woningen goedkoop te kopen en daarna kamers te gaan verhuren.
E-mails politieke partijen
Afgelopen weken hebben we de politieke partijen 2 keer per week een e-mail gestuurd met daarin voorbeelden van maatregelen zoals andere steden die hanteren om verkamering in de hand te houden.
Stemwijzer
Dit alles heeft geresulteerd in een ‘stemwijzer’ met standpunten van de diverse politieke partijen over verkamering.
Deze stemwijzer zullen we zaterdagochtend 17 maart 2018 op onze website en Facebook pagina plaatsen.
 
Hieronder vind u enkele artikelen die over verkamering zijn verschenen in de lokale media:
 
17 februari 2018 – Leidsch Dagblad
 
21 februari 2018 – Leids Universitair Weekblad
 
15 maart 2018 Omroep West
Omroep West nieuws (vanaf 4:20)
Uitgebreider item bij Omroep West
Rake vragen: “Waarom doet Leiden zo weinig tegen de verkamering?”

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.