Maandag 11 april 2016 vond de algemene ledenvergadering plaats van wijkvereniging Transvaal Leiden. Het verslag van deze vergadering vindt u hier terug:

Verslag ALV 2016

Tijdens de vergadering is ook gesproken over de werkzaamheden aan de bestrating door de wijk. Er is een tekening beschikbaar van de soort werkzaamheden die plaats zullen vinden.

Deze vindt u hier:

Transvaalbuurt A1L

 

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.