Vanuit de gemeente deden mee: burgemeester Henri Lenferink, wethouder Ashley North, Mirjan van der Blom (sinds 1 oktober onze nieuwe wijkregisseur), wijkagent Stan van Egmond, wijkboa Gert Jan Fictorie, Joep van Drunen (beleidsmedewerker mobiliteit) en Rob van Tongeren (stedelijk beheerder). Bestuursleden Annette Zwetsloot en Petra Hoogeveen namen de belangen waar van de Wijkvereniging Transvaal Leiden.

Om 10.15 uur zijn we gestart bij het Stationsplein 107. Eerste stop: Morspoortgarage. De camouflage doeken die er hingen zijn niet vervangen, terwijl het een vergunningsvoorschrift is. Plastic netten zijn niet (meer) verantwoord volgens de heer North, waarop Burgemeester Lenferink opperde dat het niet perse van plastic hoefde te zijn. We hebben voorgesteld platen tegen de gegalvaniseerde stalen hekken aan te zetten of een gevlochten doek/zeil door de spijlen), dat houdt in ieder geval de autolampen tegen. De burgemeester opperde dat de welstandscommissie er ook naar zou moeten kijken. Dat vinden wij een vergezocht excuus, immers de welstandcommissie heeft ook de garage  goedgekeurd. Daarbij komt dat de garage er hooguit nog 3  jaar zal staan. Wij houden vinger aan de pols.

Ook het geplande 2 richtingen busverkeer is besproken. We worden uitgenodigd zodra het onderzoek is afgerond. Hoewel wordt beweerd dat de uitkomst van het bureau-onderzoek nog niet vaststaat, denken wij als wijkvereniging daar anders over en wel om de volgende redenen:

1. uit een eerdere quick-scan is de voorgestelde voorkeursvariant gekomen.

2. Er wordt slechts één variant onderzocht dmv een bureaustudie (er zijn geen andere varianten).

3. Het college wil in februari 2022 naar de provincie ZH met een uitkomst voor de nieuwe OV concessie. De uitkomsten van het onderzoek worden hiervoor gebruikt.

4. De gemeente zal niet met lege handen bij de Provincie willen komen.

De Rijnzichtbrug (met sluis) wordt in het geval van 2 richting bussen in 2 richtingen afgesloten voor autoverkeer.

Deze compilatie van foto’s geeft de jarenlange gevaarlijke situatie weer op de Morsweg en Rijnzichtbrug.

Een bewoner van de Morsweg heeft ons foto’s gestuurd van de daglijkse gevaarlijke situatie op de Morsweg. Beide foto’s hebben we overhandigd aan wethouder Ashley North.

We hebben het splitsen van panden aangekaart. Het afgelopen jaar zijn op de Morsweg tot en met  nr 67, 39 nieuwe woningen ontstaan door splitsing. 39 woningen erbij betekent dat er weer 3 woningen verkamerd mogen worden. Dat is dweilen met de kraan open. Burgemeester Lenferink vertelde dat Leiden het strengste verkameringsbeleid heeft (nogal wat gemeenten zijn komen kijken in Leiden). Dat mag zo zijn, maar Leiden past stelselmatig de hardheidsclausule toe en doet daarmee het verkameringsbeleid te niet. Zo wordt ondermeer gesteld dat een bovenwoning redelijkerwijs geen fietsenstalling kan hebben op eigen grond, maar toch een vergunning krijgt op basis van de hardheidsclausule. De hardheidsclausule is een mogelijkheid van de gemeente om van (dwingende) wetgeving af te wijken als het gevolg van toepassing van die regeling  tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor de betreffende burger of onderneming.  Als wijkvereniging stellen wij dat een bovenwoning in zo’n geval niet geschikt is voor verkamering.

Op dit moment worden geen vergunning afgegeven voor verkamering. De verkameringsregels zijn gebaseerd op de landelijke Huisvestingswet in het kader van de leefbaarheid. Naar aanleiding van een situatie in Nijmegen, waar vergelijkbare regels op het gebied van verkamering worden gehanteerd, heeft de Raad van State echter gezegd dat de Huisvestingswet dat niet zo regelt.

Overigens meldde de burgemeester dat nu de meerderheid van de raad tegen de regels voor verkamering is. De meerderheid zou de regels sterk willen versoepelen. De burgemeester verwacht dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen, zeker als dit college wordt herkozen, de regels weleens grotendeels afgeschaft kunnen worden. 

Wij vinden dat als de gemeente doorgaat met het verkameren in Transvaal, de gemeente verantwoordelijk is voor een structurele oplossing voor fietsen (ondergronds) en de overlast (schoonmaakploegen en handhavers, etc.). Transvaal is het stadium van nog een fietsenrek voorbij.

Met de beheerders van de gemeente wordt in januari een apart rondje gemaakt om slechte bestrating en andere onvolkomenheden aan te wijzen door de hele wijk. De bestrating bij het speeltuintje en het wandelpad langs het spoor zal worden aangepakt.

Op een gegeven moment, toen we op het klinkergedeelte van de Morsweg liepen, vroeg de burgemeester aan wethouder Ashley North, wanneer de wijk op de planning stond om aangepakt te worden. We zijn blij met deze opmerking. Daarop hebben wij geantwoord dat tot 2040 niets gedaan op de planning staat (zie Ontwikkel-perspectief de Mors). Dat vond hij onacceptabel, waarbij Ashley North zich uiterst ongemakkelijk voelde. Wie weet komt een hoognodige herinrichting nu snel van de grond, want dat kan echt niet wachten tot 2040!  Heel veel wijken zijn inmiddels heringericht met een prachtig resultaat en sinds 1980 is er in Transvaal niets gebeurd.

Op de Morsweg in Transvaal 2, moesten de burgemeester en Ashley North bij Morsweg 103 afhaken omdat de tijd erop zat (2 uur) en ze elders een afspraak hadden. De afspraak is gemaakt om in januari op het stadhuis verder te praten over alle verkamerde woningen (woning voor woning) in de wijk. Wij roepen een ieder op in de wijk, een woning die verkamerd is aan ons (bestuur@transvaalleiden.nl) door te geven (huisnummer! en misschien weet je hoeveel mensen er wonen! Let op: zonder huisnummer kunnen wij niets).

Voordat we afscheid namen van de burgemeester en de wethouder, hebben wij gevraagd of Njord een 5de feestvergunning kan krijgen per jaar, omdat van de 4 die ze nu hebben er één door de wijkverenging gebruikt wordt voor het wijkfeest (altijd tot 20.00 uur). De burgemeester stond daar welwillend tegenover.

In een kleinere groep  is doorgelopen tot het eind van de Morsweg. Bij Njord stonden Bas en Floris van het bestuur van Njord te wachten. De fietsenspecialist (Joep van Drunen) zegde toe dat er waarschijnlijk al in januari 2022,  een begin gemaakt wordt met 32 extra fietsplekken. Een nieuw plan is in oktober besproken met Njord en de wijkvereniging. We houden vinger aan de pols.

In een aantal straten, zoals de Morsweg (Transvaal 1/2/3), Paul Krugerstraat , Lopsenstraat, Wolmaranstraat etc. liepen bewoners mee, die iets konden vertellen over verkamerde panden en de overlast daarvan (al dan niet vergund) bij hun in de buurt.

Een  drietal bewoners in Transvaal 1 hebben de volgende kwesties aan de orde gesteld:

  • Eén bewoner (Morsweg) heeft vooral gesproken over een oplossing voor het fietsprobleem, met Joep van Drunen beleidsmedewerker fietsparkeren en Ashley. Aangegeven dat er tussen trottoir en bunker nog een stuk grond vrij lijkt te zijn voor een fietsparkeerplaats. Nu verborgen achter een hek. Dit is recht tegenover studentenhuis nr. 22 en zou soelaas moeten bieden. Ook aangegeven dat in de hoge flat op de hoek voornamelijk ouderen wonen en dat ik veel mensen met rollator voorbij zie komen richting stad of voor een ommetje. Een onbelemmerde doorgang heeft dus een hoge mate van urgentie door de fietskluwen die er nu meestal is.
  • De onderhandelingen met de gemeente over de bouwplannen in onze buurt door City Stone waarbij het huizenrijtje in de Lopsenstraat zou moeten wijken.
  • De overlast, vooral ’s nachts van de studenten in onze buurt door de uit de hand gelopen verkamering.
  • Het feit dat de gemeente aan huiseigenaren die willen verkameren eisen stelt maar vervolgens niet handhaaft als aan die eisen niet wordt voldaan.
  • Het feesten van studenten vanuit verkamerde panden aan de Morsweg in de tuin en vanaf balkons.
  • Het scooter-, fietswrakken- en weesfietsprobleem in Transvaal. 
  • De verkamering in het algemeen.


Onbesproken is gebleven het varen op de Oude Rijn. Als we op het stadhuis zijn om de verkamering in kaart te brengen zullen we dat kort meenemen.

Hoewel we de schouw en de gemeende belangstelling als zeer positief hebben ervaren, is het wat ons betreft toch “eerst zien, dan geloven”. Het heeft ons in ieder geval de hoop gegeven dat er binnenkort iets gaat gebeuren in onze wijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.