1. Opening en welkom – dank aan oud bestuursleden

De aanwezige oud bestuursleden Inge, Ingeborg en Gerben worden bedankt voor alles wat zij de afgelopen jaren voor de wijk hebben gedaan. Het nieuwe bestuur overhandigt bloemen.

2. Voorstelronde nieuwe bestuursleden

De nieuwe bestuursleden stellen zich nogmaals voor aan de leden, met korte achtergrond en reden waarom zij in het bestuur zijn gegaan.

3. Hoe werkt het nieuwe bestuur samen? (zie pdf presentatie bestuur)

4. Wat hebben we in de afgelopen weken gedaan? (zie pdf presentatie bestuur)

5. Visie Transvaal en de toekomst (zie pdf presentatie bestuur)

6. Update lopende zaken.

Met behulp van een PowerPoint presentatie legt Sjoerd Schipaanboord (voorzitter) uit hoe het huidige bestuur met elkaar leert samen te werken, hoe de rollen en taken verdeeld zijn. We hebben aandacht besteed aan de overdracht vanuit het oude bestuur en zijn nog aan het opstarten, terwijl er ook een aantal zaken lopen die we hebben overgenomen.

7. Rondvraag

Veiligheid in Transvaal:

Sinds de komst van het sociale pension is de veiligheid vermindert. Er gebeurt van alles ‘s avonds.

Zo zijn er ook problemen met de snelheid op de weg en het water.

Men maakt zich ook zorgen over de verkeersveiligheid als er gebouwd gaat worden bij het industrie terrein Morsweg 55 (is uitgesteld met een jaar, maar onduidelijk wat er dan gebeurt).

Handhaving vanuit gemeente is gefragmenteerd, waardoor bewoners ook het gevoel krijgen van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Er wordt door een bewoner voorgesteld gevaarlijke situaties te filmen en daarmee in gesprek te gaan. Hier wordt zeker op teruggekomen met de betreffende bewoner.

Sjoerd geeft aan dat veiligheid een van de speerpunten wordt: daar wordt dan een project van gemaakt, waar het bestuur actief bij betrokken worden.

Maar van belang is ook dat het met bewoners wordt gedaan: de straatvertegenwoordigers (zoals beschreven in PowerPoint presentatie) kunnen een belangrijke rol als verbinder gaan spelen.

Paul Krugerstraat 29 wordt illegaal verkamerd

Er komt per 1 juni een nieuw beleid vanuit de gemeente i.v.m. verkamering en appartementen in een huis. Erik Deen is hier nauw bij betrokken en als bestuur hebben we contact met de gemeente en de politiek. er zijn ook twee bezwaren mede ingediend door het bestuur. Dus hou het bestuur op de hoogte van acties en daar waar het een overstijgend belang heeft, zal het bestuur  de acties ook actief ondersteunen.

Is er al contact met de wethouder?

Het bestuur is momenteel aan het kennismaken met allerlei mensen binnen de gemeente en we willen ook gaan uitzoeken bij wie we voor welke zaken moeten zijn.

Roeivereniging Njord

De vereniging is te groot geworden, teveel leden. Er zijn nu een aantal feestjes: dus geluidsoverlast en veel fietsen die staan geparkeerd rond Njord. Moet er niet een apart fietsenplan komen voor Njord?

– opmerking: het huidige bestuur van Njord doet veel aan handhaving en communicatie met de buurt.

Aandacht graag voor industrieterrein bij dr. Lelylaan

Daar komt veel woningbouw, dus veel meer verkeer. Ook wordt de ontsluitingsroute bij de Churchillbrug genoemd, waar nog geen duidelijkheid over is. Er zou ook een idee zijn om een ontsluitingsroute te maken bij de Hoge Morsweg, bij het viaduct.

Afspraak: Erik Deen zal alle beleidsstukken hierover analyseren

Hierdoor komt ook de woningbouw bij Morsweg 55 weer aan bod. Ook dit plan zal Erik Deen in de gaten houden.

Groen

De Japanse duizendknoop is weer gesignaleerd en geeft veel problemen, omdat hij ondergronds doorgroeit en dus moeilijk uit te roeien is. Het lijkt alsof de gemeente geen plan heeft om deze plant te bestrijden.

Dit zal ook in het gesprek met de wijkregisseur genoemd worden.

Een aspect van veiligheid is ook het schoon houden van de straten (onkruid verwijderen, los afval weggooien, etc.). Dus het bestuur wil ook aandacht besteden aan vergroenen en mooi en schoon houden van de wijk, want onderzoek wijst uit dat veel onkruid mensen een onveilig gevoel geeft. Er wordt aangegeven vanuit de zaal, dat niet iedereen last heeft van onkruid en dat niet ziet als onkruid. Ook dat is mogelijk.

Er loopt ook een project met de groencommissie waar een oud bestuurslid en een bewoner actief in zijn. Er is binnenkort weer een gesprek met de wijkregisseur en zij zullen dit terugkoppelen naar het bestuur.

Geluidsoverlast

Is deels onderdeel van veiligheid,  maar sommige zaken zijn individueel en zullen dan niet actief nu worden opgepakt door het bestuur. Het bestuur kiest ervoor drie grote projecten op te pakken en die dan ook af te maken, i.p.v. veel oppakken en dan niet kunnen afmaken.

Rangeren is nl ook een probleem aan het worden: de geluidsoverlast wordt erger.

Tot slot

Er is ook erkenning voor datgene wat het nieuwe bestuur al aan het doen is (zie PowerPoint presentatie).

Het bestuur werkt dus projectmatig en ondersteunt wel actief waar mogelijk eigen initiatieven van wijkbewoners in Transvaal. Een goed voorbeeld van eigen initiatief zonder tussenkomst of hulp van het bestuur wijkvereniging Transvaal Leiden, is het bewonersinitiatief voor een AED in de Wetstraat.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.