Geachte leden van de SP gemeenteraadsfractie,

Als bewoner van de wijk Transvaal in Leiden wil ik bij deze mijn ongenoegen kenbaar maken over uw plotseling veranderde standpunt wat betreft de toekomst van het Morspoortterrein.

Tijdens een door de gemeente en de wijkvereniging georganiseerde bewonersbijeenkomst op 28 september hebben de bewoners van Transvaal duidelijk laten merken tegen een parkeergarage op het Morspoortterrein te zijn. De argumenten zijn u bekend.

De SP heeft voor en tijdens de afgelopen verkiezingen altijd naar ons geluisterd en ons standpunt verdedigd. Onze argumenten tegen de parkeergarage zijn sindsdien niet veranderd. Ze zijn zelfs bevestigd door een gerenommeerd architect: Transvaal is geen goede locatie voor een grote parkeergarage en de Morsweg is niet geschikt voor doorgaand verkeer. Er staan dagelijks files op de Morsweg. Als die parkeergarage verkeer aanzuigt wordt dat alleen maar erger. Het bouwen van een parkeergarage is zonde van het groen, en zonde van het geld.

Daarbij komt dat in het coalitieakkoord staat dat ‘samen met de bewoners’ naar een oplossing gezocht gaat worden. Over een nieuw voorstel dient dus eerst met de bewoners overlegd te worden.

Ik vertrouw erop dat u uw voorstel in zult trekken en uw verkiezingsbelofte waar gaat maken.

Met vriendelijke groet,

 

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie