Dag wijkgenoten,

21 september is er weer een wijkbijeenkomst geweest waarvan u via onderstaande link een verslag kunt vinden. Er waren flink wat bezoekers en er leeft veel in de wijk. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier:  Verslag wijkbijeenkomst 21 sept 2015

Tijdens deze wijkbijeenkomst kwam onder andere de toenemende verkamering in onze wijk weer ter sprake.

De wijkvereniging is bezig om deze verkamering in kaart te brengen om hiermee de toenemende verkamering bij de gemeente aan te kaarten.

Wij zijn van mening dat de gemeente geen idee heeft hoever deze verkamering inmiddels is gevorderd.

Regelmatig worden te koop staande woningen opgekocht door huisjesmelkers en verbouwd tot kamerbewoning.

Dit geeft voor veel bewoners overlast in de vorm van geluidsoverlast omdat de woningen niet al te goed geïsoleerd zijn, maar ook zorgt het voor extra fietsen en problemen met inleveren van vuilnis doordat containers extra snel vol raken en hier niet op berekend zijn.

Voor Transvaal I hebben we de verkamering al grotendeels in beeld, maar horen graag als u nog opmerkingen of aanvullingen heeft.

Voor Transvaal II en Transvaal III hebben we nog lege kaarten en zijn op zoek naar de adressen die verkamerd zijn en overlast geven. Maar ook naar de regulier bewoonde woningen! Want we willen met volledig ingevulde kaarten bij de politiek aantonen dat de verkamering uit de hand loopt. Zoals u ziet hebben we van Transvaal III nog geen idee en is dat deel van de wijk nog helemaal leeg. Terwijl we daar voorheen wel klachten over verkamering vandaan kregen.

Als u weet hoe bepaalde adressen bewoond worden kunt u ze doorgeven op verkamering@transvaalleiden.nl 

Publiek adressen delen op Facebook is niet handig en die reacties zullen verwijderd worden. U kunt ons uiteraard wel een privé bericht sturen via facebook.

We hebben u als wijkbewoner hierbij nodig om de problemen duidelijk te maken bij de gemeente en politiek!

Alvast bedankt!

Wijkvereniging Transvaal

Transvaal-1-5-10-2015Transvaal-2--5-10-2015 Transvaal-3-5-10-2015

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.