Geachte buurtbewoner,

 

Hierbij nodigt het bestuur van de Wijkvereniging Transvaal Leiden u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse

WIJKBIJEENKOMST

woensdag 24 oktober 2018

20:00-22:00 uur

 

in de grote zaal van het Sociaal Pension van stichting De Binnenvest, Morspad 4

 

Gasten:                      

WIJKREGISSEUR          Marco Versluis

WIJKBEHEERDER        Wanita Mahesh          (onder voorbehoud)
WIJKAGENT                Lakhdar Ben Taieb      (onder voorbehoud)

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Introductie van onze gasten
 3. Rondvraag of er specifieke vragen voor onze gasten zijn
 4. Overige agendapunten
  ● Status verkameringsstop
  ● Bewonersinitiatief om de Morsweg om te zetten naar een woonerf in Transvaal II en III
  ● Wijkschouwen
  ● Informatievoorziening/wijkredactie
 5. Rondvraag

 

Kom meepraten over het verbeteren van uw wijk!

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.