Alternatieve locatie voor parkeergarage door wethouder van tafel geveegd, Al jaren strijdt de wijkvereniging Transvaal tegen het plan voor een bovengrondse parkeergarage aan de Morsweg. Hiervoor moet een prachtig stadsbos wijken. De wethouder weigert echter het aangedragen alternatief bij het voormalig belastingkantoor te onderzoeken. De wijkvereniging richt zich nu tot de gemeenteraadsleden in de hoop dat zij de bezwaren serieus zullen nemen.

Het is bijna zo ver. Nog een paar nachtjes slapen en wethouder Witteman (PvdA) kan de 36 bomen, die nu nog het parkeerterrein tegenover de Morspoort aan de Morssingel sieren, omzagen. Vrijdag 13 november heeft hij hiervoor een kapvergunning aangevraagd. De aanvraag moet twee weken ter inzage liggen, daarna kan hij zijn gang gaan. Een prachtig stadsbos hoort dan tot het verleden. Hij wil op de kaalslag een demontabele parkeergarage voor 450 auto’s neerzetten, met een maximale hoogte van 13,20 meter.  De Wijkvereniging Transvaal Leiden (WTL) probeert deze wethouder er al jaren van te overtuigen dat de gekozen locatie de slechtste plek is die hij kan bedenken.

Tot een nader onderzoek naar de haalbaarheid van alternatieven was Witteman de afgelopen jaren echter niet bereid. Argumenten waarom niet zijn nooit door hem naar voren gebracht.  Alternatief verdient serieus onderzoek Onbegrijpelijk is het, dat de wethouder nooit is ingegaan op het voorstel van de WTL om op het terrein van het voormalig belastingkantoor parkeerplaatsen te realiseren. Tussen het gebouw en de spoorlijn is een ruime locatie beschikbaar waar zonder veel problemen een parkeervoorziening kan worden gemaakt. Deze vrije ruimte wordt nu slechts benut door een houten fietsenstalling en een drietal overdekte parkeerplaatsen. De door de WTL voorgestelde oplossing biedt alleen maar voordelen:

– Er hoeft geen boom te worden omgezaagd;

– De wijk wordt minder belast;

– Het in en uitrijden van de garage is veel beter en veiliger te realiseren;

– Andere groenvoorzieningen blijven eveneens gespaard;

– Het milieu wordt niet extra belast door het wegvallen van 36 bomen van formaat, die nu nog hun zuiverende werk doen aan een van de meest vervuilde straten van Leiden;

– Het historische uitzicht op de Morspoort, het Museum van Volkenkunde en molen De Put wordt niet ernstig verstoord door een wanstaltig bouwwerk;

– Het is een goede parkeerlocatie voor het station, de eventuele discotheek en megabioscoop;

– Het terrein is beschikbaar en ligt al jaren braak;

– De wandelroute naar de binnenstad via het terrein van het museum van Volkenkunde wordt veiliger en niet langer.

De aantallen parkeerplaatsen ontlopen elkaar niet veel. Bij het belastingkantoor kunnen met behoud van het huidige parkeerterrein aan de Morssingel minimaal 420 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Het afzichtelijk lelijke visitekaartje dat Dhr Witteman aan de stad wil nalaten zal ons Leidenaars nog lang heugen. De wijkvereniging zal zich daarom tot het uiterste tegen de plannen blijven verzetten. 

De Wijkvereniging Transvaal Leiden

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.

Geef een reactie