Heeft u als bewoner van Transvaal ook een mening over de gewijzigde plannen, laat deze dan vooral weten aan de gemeente. Dit kan nog tot 17 juni 2015.

Een zienswijze kunt u uiterlijk tot 17 juni 2015 nog sturen aan: n.verweij@leiden.nl of schriftelijk naar Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Vermeld in uw reactie dat het om een ‘zienswijze ontwerpaanwijzingsbesluit (K.31.1 en K.31.2) en/of verkeersbesluit invoering betaald parkeren (opheffen parkeerschijfzones)’ gaat.

Onderstaande is een voorbeeld van een zienswijze door een bewoner van Transvaal I.

Beste mevr Verweij,

Hierbij ontvangt u de zienswijze van een bewoner van Transvaal I.

Ik ben tegen de voorgestelde wijzigingen omtrent parkeerbeleid voor Transvaal I. Ik heb samen met enkele bewoners en vertegenwoordigers van de wijkvereniging afgelopen jaren gestreden voor behoud van parkeerplaatsen in deze wijk door onder andere in de groenwerkgroep plaats te nemen. De groenwerkgroep was ingesteld om in overleg met bewoners de wijk op te knappen in ruil voor het inleveren van parkeerplaatsen.

De wijk zou mede vanwege de bouw van de Morspoortgarage ‘vergroend’ gaan worden. In het kort ; de wijk wilde deze parkeergarage niet, maar deze kwam er uiteindelijk wel en daarvoor moesten enkele grote bomen gekapt worden die o.a. gecompenseerd zouden worden in de wijk.

Uiteindelijk bleek na veel overleg in de groenwerkgroep het ‘vergroenen’ in de wijk amper mogelijk (o.a. vanwege ondergrondse bekabeling), een groot aantal parkeerplaatsen is uiteindelijk wel grasveld geworden en er zijn fietsenrekken geplaatst. De gemeente wilde meer parkeerplekken verwijderen, en in overleg is besloten dat er genoeg parkeerplaatsen overbleven voor bewoners met vergunning in de wijk. Via overleg in groenwerkgroep hebben we het verdwijnen van extra parkeerplaatsen kunnen voorkomen en eigenlijk functioneert het nu redelijk. De wijk begint er netter uit te zien door plaatsen van diverse fietsenrekken en veel bewoners kunnen naar tevredenheid parkeren vaak in de buurt van hun voordeur. Parkeren wordt op momenten wel weer lastiger omdat ook bezoekers van de binnenstad hier kunnen parkeren. Maar dat wordt gecompenseerd doordat wij met onze parkeervergunning ook op andere plaatsen in de binnenstad mogen parkeren. Dat is wel eens handig en uiteindelijk voor iedereen een win-win situatie.

Voor zover ik begrijp wijzigt straks alles weer. Eigenlijk net na 3 jaar genoten te hebben van de echte vergunning worden we opgezadeld met een ‘B’ vergunning.
Alle eerdere gesprekken over aantal parkeerplaatsen per bewonersvergunning bij het herinrichten van de wijk gaan nergens meer over als straks iedereen hier op straat kan parkeren door een kaartje te kopen. Dan hebben we net als 3 jaar terug voor het vergunningenstelsel nooit meer de luxe om voor de deur te parkeren en belanden weer achteraf in de wijk met verhoogde kans op inbraak. Door de gratis zondag kunnen we hem misschien helemaal niet meer kwijt. Dagjesmensen hebben weer een gratis P+R locatie op 5 min loopafstand vanaf het station! Dan kan ik op zondag als bewoner wellicht de auto op een betaalde parkeerplaats in garage of op morssingel terrein kwijt als ik op zondagmiddag thuis kom en er is een evenement in de binnenstad of bijv. Amsterdam. Waar kun je op 5 minuten van een Centraal Station nog gratis parkeren?

Ik zie geen enkel voordeel voor ons als bewoners van Transvaal I in de nieuwe plannen.
Voor andere ‘schilwijken’ verbetert de situatie wellicht, maar dit wijkje dat al jaren gedoe heeft met parkeren en waar de rust net was terug gekeerd beginnen de problemen straks weer opnieuw.
Afgelopen jaren zijn we ter compensatie van de bouw van de parkeergarage nadrukkelijk betrokken geweest bij herinrichting. Uiteindelijk blijkt dat niets waard als de plannen na 3 jaar de nek om worden gedraaid en we weer terug bij af zijn.

Alleen kost het ons nu 50 euro per jaar en zijn er 60 parkeerplaatsen uit de wijk verdwenen in vergelijking met 3 jaar terug toen er nog geen vergunningen waren.

Samengevat:

  • Het is nu relatief rustig in de wijk. Het enige verkeer in de wijk zijn bezoekers of bewoners op zoek naar een parkeerplek. Na de wijziging is er weer meer ‘zoek’-verkeer op zoek naar een eventuele parkeerplek in de krappe straatjes.
  • Minder parkeerplaatsen voor bewoners, meer plek voor bezoekers op straat, terwijl die de half lege parkeergarage al tot hun beschikking hebben.
  • Ander type vergunning dan de binnenstad = geen voordeel meer van het hebben van een dergelijke vergunning. Ik mag in andere schilwijken parkeren. Hoera! Praktisch nut is er voor mij persoonlijk niet. Gemeente wil ons als bewoners het liefst de garage in hebben met een vergunning voor parkeergarage en dit is waarschijnlijk de manier waarop men dat wil bereiken, echter als het parkeren daar net zoveel blijft kosten als de huidige vergunning schiet dat niet op ben ik bang. : “Als u besluit om een pasje aan te vragen, betaalt u daarvoor het hetzelfde bedrag als voor een straatparkeervergunning. Het tarief is vanaf 1 april 2014 € 42,30 per kwartaal. U mag zelf weten of u uw straatparkeervergunning behoudt of opzegt. Als u uw straatparkeervergunning wilt behouden, dient u deze te verlengen op dezelfde wijze als u tot nu toe gewend was.” Citaat uit http://gemeente.leiden.nl/uploads/media/2014-028_Herinrichtingsplan_Transvaal_1_en_abonnement_MorspoortV4DJMLHNO__4_.doc.pdf De parkeergarage blijft qua tarief waarschijnlijk even duur, daarover kan ik geen informatie vinden en telefonisch kan niemand me die informatie geven. De bewoners in de wijk die nu een abonnement voor de parkeergarage hebben, komen wellicht weer terug naar de straat omdat dit hen 130 euro per jaar scheelt en de garage is weer wat leger en de straat weer voller.
  • Ik betaal liever bijna 180 euro per jaar en heb dan diverse voordelen van een echte vergunning dan 50 euro per jaar voor deze ‘B vergunning’ en weer vergelijkbare parkeerproblemen als voor het vergunningstelsel.
  • Bewoners van zone A die hun auto niet kwijt kunnen of op reis gaan mogen wel hier in de wijk komen staan en hebben dichtbij station weer een prima parkeerplaats. Wij hebben straks weer een week lang en soms langer dezelfde auto voor de deur van Schiphol reizigers uit andere delen van Leiden (Zone A + B1).
  • Het parkeerbeleid is wat betreft deze wijk een zootje met alle wijzigingen afgelopen jaren. Mijn oplossing als bewoner van Transvaal I. Betrek Transvaal I in de plannen weer bij de binnenstad (Zone A) en meeste van bovenstaande problemen zijn opgelost.

Met vriendelijke groet,

bewoner
Transvaal I

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.