N.a.v. ons bericht over de plannen rondom het Werninkterrein hebben wij vernomen dat een aantal buurtbewoners het initiatief heeft genomen om ideeën aan te dragen.

Hun plan voor het terrein is gepubliceerd in het Leids Dagblad, Voor wie geabonneerd is op het Leids Dagblad kan via de link het hele artikel lezen. https://www.leidschdagblad.nl/…/supertoffe-fietsbrug-en-sta…

De plannen zullen zij als zienswijze indienen op de concept fietsvisie van de gemeente.Zie onderaan de inhoud van de zienswijze.

Om dit kracht bij te zetten, kunt u deze zienswijze ook ondertekenen als u deze plannen steunt.
Dit doet u door de wijkvereniging een pb te sturen met uw naam en adres, wij zullen zorgen dat uw gegevens bij de indiener terecht komt. Doet u dit voor 30 juni!

INHOUD ZIENSWIJZE:
Inleiding
Op 14 oktober heeft een groep bewoners van Transvaal samen een visie ontwikkeld voor de wijk Transvaal waar het Werninkterrein een belangrijke rol in speelt. We zien het Werninkterrein als Transvaal 4. De ontwikkeling van het Werninkterrein biedt de kans om van Transvaal een prachtige fiets/voet route naar de binnenstad te maken. Daarmee wordt Transvaal omgevormd van een door doorgaand autoverkeer beheersde scherf tot een groene route die de stad verbindt.
Het Werninkterrein kan andersom voor de binnenstad een prachtig uitvluchtsoort worden. Voorwaarde hiervoor is dat het Werninkterrein functies krijgt die aantrekkelijk genoeg zijn om vanuit andere delen van Leiden naartoe te gaan.
Een stadsstrand kan bijvoorbeeld een trekker zijn die het gebied uniek en dus aantrekkelijk maakt voor de stad. Horeca hoort daar ook bij. Het is een gemiste kans als het Werninkterrein alleen ontwikkeld wordt voor de Werninkterreiners.

Marco Versluis wijkregiseur van de gemeente heeft een verslag gemaakt van het gesprek op 14 oktober. Dit verslag heb ik bijgevoegd. De delen over het Werninkterrein heb ik geel gemarkeerd.

Aanvullend op het bovenstaande het volgende: Waar de Morsweg nu ‘doodloopt’ op de Dr. Lelylaan, is tussen straat en spoor een ruime groene zone waar met een gemak een voetgangers- en fietsbrug te bouwen is voor de oversteek. ,,Dat hoeft geen dure Calatravabrug te zijn, of zo, maar wel een supertoffe brug. Als je bij het Werninkterrein iets maakt wat leuk is voor alle Leidenaars, en niet alleen voor de nieuwe bewoners, kun je de nieuwe wijk en Transvaal op een hele mooie manier bij de stad betrekken. Zoals ze in Rotterdam hebben gedaan met de ’luchtsingel’ naar de ontwikkelingen bij het oude station Hofplein.’’.
Deze tekst is een citaat uit een interview in het Leidsch Dagblad op 24 juni 2020. De tekst van het artikel heb ik bijgevoegd. Daarin wordt ook toegelicht hoe de nieuwe route kan aansluiten op de Hoge Morsweg om zo een aangename en natuurlijke fietsroute te vormen richting het Valkenburgsemeer.

Naar aanleiding van het bovenstaande dienen wij de volgende zienswijze in:
– Ik wil u vragen de Morsweg vanaf de Morspoort tot aan de Dr’. Lelylaan op te nemen in de beleidsvisie als Fietsroute met als doel een aangename verbinding te creëren tussen de binnenstad en het nieuwe wijk Transvaal 4 (Werninkterrein)
– Ik wil u vragen een aantrekkelijke fietsbrug van de Morsweg naar de overzijde van de Dr. Lelylaan op te nemen als onderdeel van een de nieuwe Fietsroute van de binnenstad door Transvaal naar Transvaal 4.
– Ik wil u vragen te overwegen de nieuwe aantrekkelijke fietsbrug over de Dr. Lelylaan aan de zuidzijde ‘op hoogte’ langs het spoor te houden tot voorbij het huidige bedrijventerrein Amphoraweg. Er is daar ruimte en conflicten met het autoverkeer worden zo vermeden.
– Ik wil u vragen de nieuwe fietsroute door Transvaal in Transvaal 4 aan te sluiten op de Hoge Morsweg om zo een aantrekkelijke fietsroute richting het Valkenburgsemeer te creëren.

Door Bestuur WTL

Bestuur van de wijkvereniging Transvaal Leiden.